De fleste mennesker er sikkert vant til at blive undersøgt og behandlet af en rigtig tandlæge, når de går til tandlægen for at få tjekket deres tænder. Sådan behøver det imidlertid ikke at være, for man kan sagtens blive undersøgt og til dels blive behandlet af en såkaldt tandplejer. Der er ikke den store forskel på en tandlæge og en tandplejer, men det kan være billigere at blive behandlet eller i det mindst at blive undersøgt af en tandplejer, fordi en tandplejer ikke får en lige så høj løn, som en tandlæge gør. En tandplejer kan sådan set diagnosticere og opdage samme tandrelaterede sygdomme eller tilstande, som en tandlæge kan, hvilket stort set gør det underordnet, om man bliver undersøgt af en tandlæge eller af en tandplejer.

Forskellen på en tandlæge og en tandplejer

Den helt konkrete forskel på en tandlæge og end tandplejer, er selve deres uddannelse. En tandlæge har læst odontologi på et universitet og har således gennemført en bachelor i odontologi. Efterfølgende har en person, der er uddannet tandlæge, også gennemført en kandidat i odontologi, hvilket gør ham eller hende til cand.odont, og derfor giver ham eller hende rettigheden til at praktisere som tandlæge.

En tandplejer har taget en professionsbachelor i tandpleje, hvilket altså ikke giver ham eller hende samme rettigheder, når det kommer til praktiseringen. Men der er imidlertid mange ting, som begge personer har til fælles, hvilket altså betyder, at der i sidste ende ikke er den store forskel på en tandlæge og en tandplejer. Især hvis det kun drejer sig om et tandlægetjek, er det ret ligegyldigt hvilken person, der foretager det. Man kan altså lige så godt få foretaget sit årlige tandlægetjek af en tandplejer som af en tandlæge. Det er sådan set kun, når det handler om operationer og den slags ting, at der kan være forskel på, hvad en tandplejer og en tandlæge har mulighed for at gøre.

Det er billigere at få sit tandlægetjek foretaget af en tandplejer

Selvom det dybest set er lidt fjollet, så kan det faktisk godt betale sig at tage højde for, om man bliver behandlet eller undersøgt af en tandlæge eller af en tandplejer, fordi der kan være penge at spare, hvis man i stedet for at blive undersøgt af en tandlæge vælger at blive undersøgt af en tandplejer. Som sagt er der en uddannelsesmæssig forskel på en tandlæge og en tandplejer, der bevirker, at en tandlæge skal have mere i løn, end en tandplejer skal have. Den uddannelse, som en tandlæge har været igennem for at blive tandlæge er nemlig længere end den uddannelse, en tandplejer har været gennem. Det betyder derfor også, at man som kunde kan spare penge på sit tandlægetjek, hvis man får det foretaget af en tandplejer i stedet for af en tandlæge. Handler det imidlertid om operationer – og især de komplicerede af slagsen – så kan man blive nødt til at lade en tandlæge gøre arbejdet, fordi en tandplejer simpelthen ikke har autoritet til at foretage den slags operationer.