Alle mennesker kan nå et punkt i deres liv hvor de føler sig drænet for energi og motivation. Måske føler de, at de har mistet mening og drivkraft i deres hverdag og har brug for at komme væk fra stress og jag og praktiske gøremål. Livet er på ingen måde kun en dans på roser, og de dårligere perioder kan påvirke alle – lige meget om det er en husmor fra Djursland eller en ung studerende et sted fra Østjylland. Og hvis man ikke skal køre helt sur i ens eget liv når man når til sådanne punkter, så kan det være nødvendigt at trække stikket, efterlade hverdagen for en stund og i stedet begive sig ud på en lille rejse væk fra hjemmet og ind i én selv. Ønsker man en form for vejledning til hvordan man bedst gør dette, kan det være en god idé at tage på en spirituel rejse eller et spirituelt ophold. Dette ophold kan tage alle mulige former, men fælles for dem alle er, at man bil opleve professionelle som vejleder og taler med en for at give en de bedste værktøjer til at komme i kontakt med ens spirituelle side. Denne form for spiritualitet kan også tage mange former; det kan være en kristen form, hvor bøn, salmesang og bibelstudier opfylder hverdagen. Her kan man som dansker komme i lidt tættere kontakt med en gud og en religion, som man måske nok kender, men som man ikke ved hvordan man bruger aktivt i sin hverdag. Men den kan også tage en mere østlig form og indeholde ting såsom meditation, mindfullness, yoga og forskellige former for kostændringer. Alle mulige former for trosretninger og mysticismer indeholder nemlig værktøjer som arbejder imod de samme kerneværdier; nemlig at finde ro med sig selv, sin krop og sit liv.

Man behøver ikke være religiøs for at tage på en spirituel retræte

Disse ophold fordrer dog ikke nødvendigvis at man er religiøs eller at man henvender sig til én bestemt slags religion, tværtimod; opholdene handler nemlig netop om at åbne sig selv op og komme i dialog med ens egne tanker. Spiritualismen er som oftest kun et værktøj til at gøre dette, og ikke det egentlige mål med opholdet. Det er selvfølgelig ekstremt vigtigt at have respekt for alle former for trosretninger og de folk som bekender sig til det, men man kan fint være med på et ophold uden selv at gøre dette i nogen særlig grad. Det er dog vigtigt at have et åbent sind og være modtagelig over for tanken om at der er mere mellem himmel og jord, og at bøn og alternative behandlingsformer kan være ligeså helende for sindet som normal medicin eller psykologhjælp for dem som tror nok på det. Sindets kraft er nemlig en vigtig ingrediens for, at missionen om at komme i større balance skal lykkes og at retræten skal blive en succes.

Kilde: www.sostrup.org